سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای نویس قانون
موافقت کنست اسرائیل با پیش‌نویس قانون اعدام مجریان عملیات استشهادی تسنیم  ۳ هفته پیش

علام کردند که کنست این رژیم (پارلمان) با پیش‌نویس قانون اعدام آن دسته از اسرای فلسطینی که با انجام عملیات استشهادی نظامیان یا شهرک‌نشینان صهیونیست را کشته‌اند، موافقت کرد."نحمان شای" از اعضای کنست رژیم صهیونیستی با بیان اینکه مجازاتِ اعدام بازدارنده نیست، گفت که این قان...

نویس قانون نویس قانون الحاق نویس قانون جدید امور نویس قانون اساسی عراق
نویس قانونی نویس قانون تأمین نویس قانون جامع حقوق نویس قانون اساسی کشور
نویس قانون منع نویس قانون تقویت نویس قانون نظام جامع نویس قانون اساسی مصربا
نویس قانون نفت نویس قانون نظارت نویس قانون جدید تعاون نویس قانون اساسی سوریه
نویس قانون کار نویس قانون مربوط نویس قانون جدید تامین نویس قانون سازمان نظام
نویس قانون خروج نویس قانون مدیریت نویس قانون صدور اوراق نویس قانون منع استفاده
نویس قانون جدید نویس قانون منع پخش نویس قانون جامع رسانه نویس قانون نژاد پرستانه
نویس قانون تشکل نویس قانون فدرالیسم نویس قانون تجاری سازی نویس قانون خروج نیروهای
نویس قانون پولی نویس قانون جدید کار نویس قانون پیوستن شبه نویس قانون اعطای مصونیت
نویس قانون آشتی نویس قانون جدید نفت نویس قانون بهبود فضای نویس قانون اساسی جمهوری
نویس قانون اساس نویس قانون انتخابات نویس قانون اساسی جدید نویس قانون اساسی فلسطین
نویس قانون احزاب نویس قانون اساسی مصر نویس قانون اساسی تونس نویس قانون اساسی کردستان
نویس قانون اساسی نویس قانون اساسی رأی
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان