سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای اشتغال کشور
پراید مطلوب کم‎درآمدهاست ولی قطعاً از رده خارج می‌شود جام نیوز  ۱۳۹۶/۵/۹

های ماست.   وی با بیان اینکه پراید بخشی از اشتغال کشور را تامین می‌کند، گفت: با توجه به اینکه پراید تامین بخشی از اشتغال کشور و درآمد اقشار کم درآمد جامعه را برعهده دارد و لذا نگرانیم با خارج شدن این خودرو از چرخه تولید خانوارهای کم درآمد با مشکل مواجه شوند. جمالی از پراید به عنوان خود...

“پراید” مطلوب کم‎درآمدهاست ولی قطعاً از رده خارج می‌شود افق نیوز  ۱۳۹۶/۵/۹

از دغدغه‌های ماست.وی با بیان اینکه پراید بخشی از اشتغال کشور را تامین می‌کند، گفت: با توجه به اینکه پراید تامین بخشی از اشتغال کشور و درآمد اقشار کم درآمد جامعه را برعهده دارد و لذا نگرانیم با خارج شدن این خودرو از چرخه تولید خانوارهای کم درآمد با مشکل مواجه شوند.جمالی از پراید به عنوان خودرو مطلوب...

پراید از رده خارج می‌ شود مجمع واردات  ۱۳۹۶/۵/۹

j;های ماست.  وی با بیان اینکه پراید بخشی از اشتغال کشور را تامین می‌کند، گفت: با توجه به اینکه پراید تامین بخشی از اشتغال کشور و درآمد اقشار کم درآمد جامعه را برعهده دارد و لذا نگرانیم با خارج شدن این خودرو از چرخه تولید خانوارهای کم درآمد با مشکل مواجه شوند.   جمالی از پراید به عنوا...

سایپا: "پراید" مطلوب فقراست ولی قطعاً از رده خارج می‌شود نامه  ۱۳۹۶/۵/۹

دغه‌های ماست. وی با بیان اینکه پراید بخشی از اشتغال کشور را تامین می‌کند، گفت: با توجه به اینکه پراید تامین بخشی از اشتغال کشور و درآمد اقشار کم درآمد جامعه را برعهده دارد و لذا نگرانیم با خارج شدن این خودرو از چرخه تولید خانوارهای کم درآمد با مشکل مواجه شوند. جمالی از پراید به عنوان خودرو...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان