سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای ترتیل
برگزيدگان نوزدهمين دوره مسابقات قرآني تامين اجتماعي بوشهر معرفي شدند شبستان  ۱۴ ساعت پیش

اكبر خضري، مسئول امور برگزاري نوزدهمين دوره مسابقات قرآني تامين اجتماعي و رئيس كارشناس ارشد برنامه ريزي اداره كل تامين اجتماعي استان بوشهر به خبرگزاري شبستان در بوشهر گفت: نوزدهمين دوره مسابقات قرآني تامين اجتماعي با داوري داوران تجويد، زهرا شريف زادگان و عبدالله محبوبي؛ داوري وقف و ابتداء و حسن حفظ،...

ترتیل صفحه ۲۰۵ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  دیروز

ر ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 112 تا 117 سوره مبارکه «توبه» واقع در صفحه 205 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود.  ترتیل صفحه 205 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۰۴ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۲ روز پیش

ر ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 107 تا 111 سوره مبارکه «توبه» واقع در صفحه 204 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 204 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۰۳ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۳ روز پیش

ر ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 100 تا 106 سوره مبارکه «توبه» واقع در صفحه 203 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 203 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۰۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۵ روز پیش

ر ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 94 تا 99 سوره مبارکه «توبه» واقع در صفحه 202 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 202 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۱۶۰ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۸

/79)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 74 تا 81 سوره مبارکه «اعراف» واقع در صفحه 160 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 160 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۶

176)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 58 تا 68 سوره مبارکه «اعراف» واقع در صفحه 158 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 158 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۷ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۵

47)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 52 تا 57 سوره مبارکه «اعراف» واقع در صفحه 157 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 157 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۶ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۴

/16)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 44 تا 51 سوره مبارکه «اعراف» واقع در صفحه 156 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 156 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۵ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۲

394)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 38 تا 43 سوره مبارکه «اعراف» واقع در صفحه 155 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 155 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۳۰

235)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 12 تا 22 سوره مبارکه «اعراف» واقع در صفحه 152 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 152 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۴۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۵

607)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 147 تا 151 سوره مبارکه «انعام» واقع در صفحه 148 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 148 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۴۷ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۴

603)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 143 تا 146 سوره مبارکه «انعام» واقع در صفحه 147 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 147 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

آغاز ثبت نام یازدهمین دوره مسابقات سراسری خواهران دارالقرآن امام علی (ع) مرور نیوز  ۱۳۹۶/۵/۲۲

آغاز ثبت نام یازدهمین دوره مسابقات سراسری خواهران دارالقرآن امام علی (ع)کل، حفظ بیست جزء، حفظ ده جزء، حفظ پنج جز، قرائت و ترتیل خوانی قرآن کریم در دو مقطع سنی زیر شانزده سال و بالای آن ویژه خواهران برگزار خواهد شد. مرتضی نجفی قدسی افزود: این مسابقات از تاریخ شنبه هجدهم شهریور ماه همزمان با عید سعید غدیرخم آغاز و تا جمعه بیست و چهارم شهریورماه سال 1396 ویژه خواهران در م...

ترتیل صفحه ۱۳۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۱۲

261)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 82 تا 90 سوره مبارکه «انعام» واقع در صفحه 138 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 138 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۲۳ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۴/۲۶

176)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 90 تا 95 سوره مبارکه «مائده» واقع در صفحه 123 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 123 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۲۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۴/۲۵

uo;.در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 83 تا 89 سوره مبارکه «مائده» واقع در صفحه 122 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 122 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۲۱ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۴/۲۴

606)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 77 تا 82 سوره مبارکه «مائده» واقع در صفحه 121 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 121 قرآن با صدای شهریار پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۲۰ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۴/۲۲

405)در ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 71 تا 76 سوره مبارکه «مائده» واقع در صفحه 120 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 120 قرآن کریمدانلود ...

ترتیل جزء 2 قرآن با صدای «منشاوی» و «کریم منصوری»+ صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۳/۷

j;رساند که در دومین روز ماه مبارک رمضان صوت تلاوت ترتیل جزء 2 قرآن کریم را با صدای «محمدصدیق منشاوی و کریم منصوری» می‌شنویم. ترتیل جزء 2 قرآن با صدای کریم منصوریدانلودترتیل جزء 2 قرآن با صدای منشاویدانلود ...

برنامه جلسات ترتیل‌خوانی حرم سیدالکریم(ع) در ماه مبارک رمضان اعلام شد شبکه خبر دانشجو  ۱۳۹۶/۳/۲

برنامه جلسات ترتیل‌خوانی حرم سیدالکریم(ع) در ماه مبارک رمضان اعلام شدای بزرگ ری برگزار خواهد شد، برنامه‌هایی شامل ترتیل‌‌‌خوانی قرآن کریم توسط قاریان ممتاز کشورمان، سخنرانی و مدیحه‌سرائی ذاکران اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) در مناسبت‌ها و برگزاری مسابقه فرهنگی بصورت همه روزه به اجراء در خواهد آمد.   * برنامه ترتیل خوانی ماه مبارک ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان