سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای ترتیل
ترتیل صفحه ۳۵۲ قرآن با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۲ هفته پیش

ه آن جلایی نیست». (نهج‌البلاغه خطبه 176) ر ادامه ترتیل آیات 21 تا 27 سوره مبارکه «نور» واقع در صفحه 352 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت ترتیل صفحه 352 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۵۱ قرآن با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

j;شود». (نهج‌البلاغه خطبه 147)در ادامه ترتیل آیات 11 تا 20 سوره مبارکه «نور» واقع در صفحه 351 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 351 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۵۰ قرآن با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

ان بیاموزد». (مستدرک الوسائل 4/235)در ادامه ترتیل آیات یک تا 10 سوره مبارکه «نور» واقع در صفحه 350 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 350 قرآندانلود ...

ترتیل صفحه ۳۲۹ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

/606) پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 82 تا 90 سوره مبارکه «انبیاء» واقع در صفحه 329 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   ترتیل صفحه 329 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۲۷ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

2/319)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 58 تا 72 سوره مبارکه «انبیاء» واقع در صفحه 327 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 327 قرآندانلود ...

ترتیل صفحه ۳۲۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

ج2ص459)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 25 تا 35 سوره مبارکه «انبیاء» واقع در صفحه 324 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 324 قرآندانلود ...

ترتیل صفحه ۳۱۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

4/235)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 88 تا 98 سوره مبارکه «طه» واقع در صفحه 318 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 318 قرآن کریمدانلود ...

ترتیل صفحه ۳۱۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۸

به 147)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 13 تا 27 سوره مبارکه «طه» واقع در صفحه 313 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 313 قرآندانلود ...

ترتیل صفحه ۳۱۲ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۷

2/607)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 96 تا 98 سوره مبارکه «مریم» و آیات 1 تا 12 سوره مبارکه «طه» واقع در صفحه 312 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 312 قرآندانلود...

ترتیل صفحه ۳۰۹ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۳

4/235)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 52 تا 64 سوره مبارکه «مریم» واقع در صفحه 309 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 309 قرآندانلود ...

ترتیل صفحه ۳۰۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲

176) پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 39 تا 51 سوره مبارکه «مریم» واقع در صفحه 308 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت ترتیل صفحه 308 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ا...

ترتیل صفحه ۳۰۷ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۱

459) پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 26 تا 38 سوره مبارکه «مریم» واقع در صفحه 307 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت ترتیل صفحه 307 قرآن دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۰۵ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

110) پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 1 تا 11 سوره مبارکه «مریم» واقع در صفحه 305 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت ترتیل صفحه 305 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۰۲ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

147) پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 75 تا 83 سوره مبارکه «کهف» واقع در صفحه 302 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   ترتیل صفحه 302 قرآن کریم دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۰۰ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

2/613)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 54 تا 61 سوره مبارکه «کهف» واقع در صفحه 300 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 300 قرآندانلود...

ترتیل صفحه 299 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

به 110)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 46 تا 53 سوره مبارکه «کهف» واقع در صفحه 299 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 299 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۹۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

4/ 261)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 35 تا 45 سوره مبارکه «کهف» واقع در صفحه 298 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 298 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۷ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

مة 399)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 28 تا 34 سوره مبارکه «کهف» واقع در صفحه 297 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 297 قرآن کریمدانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۶ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

وب/ 78)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 21 تا 27 سوره مبارکه «کهف» واقع در صفحه 296 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 296 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیاتدانلود...

ترتیل صفحه ۲۹۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

ح 1/10)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 5 تا15 سوره مبارکه «کهف» واقع در صفحه 294 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 294 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۹۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

2/615)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 105 تا 111 سوره مبارکه «إسراء» و آیات 1 تا 4 سوره مبارکه «کهف» واقع در صفحه 293 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 293 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۱ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

7/405)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات  87 تا 96 سوره مبارکه «إسراء» واقع در صفحه 291 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 291 قرآن کریم با صدای شهریار پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۸۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۸

2/609)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 59 تا 66 سوره مبارکه «إسراء» واقع در صفحه 288 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 288 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۸۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۳

7/405)پس از آگاهی از این کلام نورانی معصوم تلاوت ترتیل آیات 18 تا 27 سوره مبارکه «إسراء» واقع در صفحه 284 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 284 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

يازدهمين دوره مسابقات سراسري برادران دارالقرآن امام علي (ع) در قم برگزار مي‌شود روزنامه جوان  ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

مرتضي نجفي قدسي مسئول برگزاري مسابقات سراسري دارالقرآن امام علي(ع) با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين مسابقات قرآني در 6 رشته حفظ کل، حفظ بيست جزء، حفظ ده جزء، حفظ پنج جزء، قرائت و ترتيل‌خواني قرآن کريم در دو مقطع سني زير شانزده سال و بالاي شانزده سال ويژه برادران در قم برگزار خواهد شد. وي گفت: زمان ثبت...

ترتیل صفحه ۲۷۷ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

ر ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 88 تا 93 سوره مبارکه «نحل» واقع در صفحه 277 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 277 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۷۲ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

ر ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 43 تا 54 سوره مبارکه «نحل» واقع در صفحه 272 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 272 قرآندانلود ...

ترتیل صفحه ۲۷۱ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

ر ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 35 تا 42 سوره مبارکه «نحل» واقع در صفحه 271 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 271 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار»دانلود ...

ترتیل صفحه ۲۶۶ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

ر ادامه پس از آشنایی با این حدیث شریف، تلاوت ترتیل آیات 71 تا 90 سوره مبارکه «حجر» واقع در صفحه 266 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 266 قرآندانلود ...

فراخوان عمومی برای تولید تلاوت ترتیل/ برگزاری دوره‌های «مدیریت و خبرنگاری قرآنی» خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

رادیو قرآن می‌توان ضمن دعوت از قاریان، تلاوت ترتیل و تحقیق را ضبط و پس از مراحل کارشناسی آن را منتشر کرد تا مردم استفاده کنند که این امر مستلزم آن است تا معاونت قرآن و عترت حداقل بر سه دوره ترتیل سرمایه‌گذاری کند.وی ادامه داد: هنر تولید تلاوت ترتیل را در سال 97 با ضبط و تولید سه دوره ترتیل...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان