سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای شورای عالی اجرای سیاست
مشمولان سهام عدالت حتما بخوانند نامه  دیروز

شان واریز نشد.از نیمه اول شهریور ماه بنا به اجازه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در آخرین جلسه این شورا، این مهلت حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری برای مشمولان تمدید شده است.بنا بر مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در آخرین جلسه این شورا، این مهلت حداکثر تا پا...

مهر ماه ؛آخرین فرصت مشمولان سهام عدالت شبکه ایران  ۲ روز پیش

ن واریز نشد. از نیمه اول شهریور ماه بنا به اجازه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در آخرین جلسه این شورا، این مهلت حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری برای مشمولان تمدید شده است. بنا بر مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در آخرین جلسه این شورا، این مهلت ...

۳ روز تا پایان مهلت مشمولان سهام عدالت اقتصاد ایران آنلاین  ۲ روز پیش

یز نشد.  از نیمه اول شهریور ماه بنا به اجازه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در آخرین جلسه این شورا، این مهلت حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری برای مشمولان تمدید شده است.  بنا بر مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در آخرین جلسه این شورا، این ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان