سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای شهریورشروع
نمایشنامه در همین همسایگی صبا ایران  ۱۳۹۶/۱۱/۱

ر جنگ ومادر صلحه ماتمرینهای این نمایش رو از اوایل شهریورشروع کردیم.درابتدای کار من بعنوان نویسنده وکارگردان کار فقط یه طرح کلی درذهن داشتم هرچند متن نمایش رو قبلا نوشته بودم،ولی ازانجاکه موضوع اصلی نمایش بامضمون جنگ بود سعی کردیم براساس طرح به دنبال یه سریع منابع با این مضمون باشیم بابرسی هایی که ان...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان