سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای درباره ایران
رویترز: فکر و ذکر بولتون، ایران است اکو فارس  ۱۳۹۷/۷/۱۲

ر امنیت ملی دولت آمریکا پرداخته و نوشته است که وی درباره ایران دچار وسواس فکری است و موضوعات دیگر برای او در رده دوم اهمیت قرار دارند. این گزارش اینطور آغاز شده است: «روی دیوار دفتر جان بولتون در "وست وینگ"* یادگاری از افتخارآمیزترین دستاورد او به عنوان مشاور امنیت ملی نصب شده است: کپی قاب&zw...

رویترز: فکر و ذکر بولتون، ایران است/او فرمان لغو برجام را قاب کرده و به دیوار زده/ رئیس‌جمهور... نامه  ۱۳۹۷/۷/۱۲

ر امنیت ملی دولت آمریکا پرداخته و نوشته است که وی درباره ایران دچار وسواس فکری است و موضوعات دیگر برای او در رده دوم اهمیت قرار دارند.این گزارش اینطور آغاز شده است: «روی دیوار دفتر جان بولتون در "وست وینگ"* یادگاری از افتخارآمیزترین دستاورد او به عنوان مشاور امنیت ملی نصب شده است: کپی قاب‌شده‌ای از ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان