سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای کارآگاهان پایگاه هشتم
سرنوشت مبهم مهندس جوان/ درخواست کمک پلیس از شهروندان+ تصویر آنا  ۱۳۹۷/۳/۳

کوتاه، شلوار جین و کشف اسپرت از خانه خارج شده است.کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی با پیگیری و استعلام از دیگر مراکز انتظامی، بیمارستان‌ها ، پزشکی قانونی و .. سعی در پیدا کردن اطلاعاتی از پدرام داشتند اما هیچگونه اطلاعاتی در خصوص سرنوشت پدرام ، تاکنون در اختیار آنها قرار نگرفته است.مرکز اطلاع ر...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان