سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای صیفی جات
صنایع تبدیلی حلقه مفقوده کشاورزی پلدختر ایرنا  ۱۳۹۷/۷/۱۱

ن از خود دارند به دلیل گرانی نهاده ها میل به کاشت صیفی جات ندارند و تنها زمین های خود را به کشت گندم اختصاص می‌دهند.محمدرضا افرنگیان افزود: دیگر کسی جرات اجاره کردن زمین برای کاشت صیفی را ندارد زیرا ممکن است حداقل یک یا دو بار تجربه متضرر شدن را داشته باشد به همین دلیل کشاورزی از رونق افتاده و فرزند...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان