سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای مسجد الاقصی
۵۰۰ شهرک‌نشین یهود به مسجد الاقصی یورش بردند آفتاب نیوز  ۱۳۹۷/۷/۵

صهیونیستی از باب المغاربه وارد محوطه‌ها و صحن‌های مسجد الاقصی شدند و برای مدت یک ساعت در بخش‌های مختلف آن به شکلی تحریک آمیز پرسه زدند.شایان ذکر است که شهرک نشینان یهود هر روز صبح به این مسجد یورش می شوند و حرمت آن را زیر پا می گذارند.گروه‌های راست افراطی در اراضی اشغالی پیشتر افزایش یورش‌ها به مسجد...

مسجد الاقصی مسجد الاقصی مبارک مسجد الاقصی آتشفشانی مسجد الاقصی برای برپایی
مسجد الاقصی نیز مسجد الاقصی اقدام مسجد الاقصی اعلام کرد مسجد الاقصی برگزار کردند
مسجد الاقصی بود مسجد الاقصی برگزار مسجد الاقصی اشاره کرد مسجد الاقصی توسط نظامیان
مسجد الاقصی دست مسجد الاقصی افزایش مسجد الاقصی تحت نظارت مسجد الاقصی نماد اعتقادی
مسجد الاقصی برپا مسجد الاقصی ممانعت مسجد الاقصی یورش برده مسجد الاقصی نماز خواندند
مسجد الاقصی برای مسجد الاقصی برسانند مسجد الاقصی واکنش نشان مسجد الاقصی مبادرت کردند
مسجد الاقصی شدند مسجد الاقصی بخوانیم مسجد الاقصی تعرض کردند مسجد الاقصی بین مسلمانان
مسجد الاقصی حمله مسجد الاقصی جلوگیری مسجد الاقصی ممنوع کرده مسجد الاقصی میان مسلمانان
مسجد الاقصی یورش مسجد الاقصی جمع آور مسجد الاقصی یورش بردند مسجد الاقصی جلوگیری کردند
مسجد الاقصی منتهی مسجد الاقصی یورش برد مسجد الاقصی در یک نگاه مسجد الاقصی توسط صهیونیست
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان