سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای جنگم
خاطرات فرنگیس در قاب سینما خبرگزاری برنا  ۳ هفته پیش

خاطرات فرنگیس در قاب سینمات باشد من فرنگیسم درست است زنم، اما مثل یک مرد می جنگم. من نمیترسم میفهمی ؟» ...

توقع برخی مدیران سیما باعث افت کیفیت محصولات تلویزیونی شده است خبرگزاری برنا  ۱۳۹۷/۷/۲۱

توقع برخی مدیران سیما باعث افت کیفیت محصولات تلویزیونی شده استه اســت. ولی دســت کم در سینما می دانم برای چه می جنگم. همه اینها که گفتم از سر ضعف و استیصال نیســت که بشــنوید و مرا دریابید که من چنین بودم و چنان؛ گفتم شــاید برای کسانی مثل آن مرد عینک ســاز مهم باشد و گفتم تا تمام شود و دری جدیدو جهانی جدید گشوده شود.» ...

انتقاد کارگردان از سانسورهای عجیب صداوسیما شبکه ایران  ۱۳۹۷/۷/۱۹

ان پایین است.» می دانم در سینما برای چه می جنگم قویدل در پایان درباره حضورش در سینما افزود: «ســینما هــم مدینه فاضله نیســت و همان طور که می دانید، فیلــم اولم «چاقی» بیش از چهار ســال است که ساخته شــده ولی رنگ پرده به خود ندیده اســت. ولی دســت کم در سینما می دانم برای چ...

شفر:نگران برخی توهین ها و جملات خشونت آمیز هستم/باید از یکدیگر حمایت کنیم خبرگزاری برنا  ۱۳۹۷/۷/۱۷

شفر:نگران برخی توهین ها و جملات خشونت آمیز هستم/باید از یکدیگر حمایت کنیمبا افرادی که بخواهند در تصمیمات من دخالت کنند، می جنگم. شاید این خوشایند همه نباشد. بعضی وقت ها جنگیدن با چنین افرادی زیبا هم نیست اما کار درست و حرفه ای همین است.   ...

بیانیه تند و تیز سرمربی استقلال/ شفر: با کسانی که در تصمیماتم دخالت کنند، می‌جنگم شبکه ایران  ۱۳۹۷/۷/۱۷

رادی که بخواهند در تصمیمات من دخالت کنند، می‌جنگم. شاید این خوشایند همه نباشد. بعضی وقت‌ها جنگیدن با چنین افرادی زیبا هم نیست اما کار درست و حرفه‌ای همین است./ باشگاه استقلال ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان