سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای عربیسم
افشای دسیسه های عربستان علیه ایران شبستان  ۶ روز پیش

افشای دسیسه های عربستان علیه ایرانوز تمام بازی های قومی در جمهوری اسلامی به نام پان عربیسم و پان ترکیسم زیر سر عربستان است، خاطرنشان کرد: منافقین مزدوران عربستان هستند و به نیابت از عربستان جاسوسی می کنند و در این رابطه نباید شک داشت.   وی تصریح کرد: سعودی ها در یک جنگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی با ایران رو در رو هستند و...

«سردار سلیمانی» عربستان را به زباله دان تاریخ فرستاد شبستان  ۶ روز پیش

«سردار سلیمانی» عربستان را به زباله دان تاریخ فرستادوز تمام بازی های قومی در جمهوری اسلامی به نام پان عربیسم و پان ترکیسم زیر سر عربستان است، خاطرنشان کرد: منافقین مزدوران عربستان هستند و به نیابت از عربستان جاسوسی می کنند و در این رابطه نباید شک داشت.   وی تصریح کرد: سعودی ها در یک جنگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی با ایران رو در رو هستند و...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان