سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای ودرک
شهر بی رمق شهرداری شایسته می خواهد ایرنا  ۱۳۹۷/۷/۷

یت شهردار و مدیریت شهری مرهون یک سری مطالعات دقیق ودرک صحیح از وضعیت و واقیعات موجود و با بکارگیری تفکرات سیستمی و متناسب با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی شهرها می باشد و مهمترین پارامتر موفقیت آنان در توجه به خرد جمعی و استفاده از نظرات متخصصان حوزه شهری و پرهیز از نظرات شخصی و حب و بغض های سیاسی و اج...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان