سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای ندازه
پاسداشت یک عمر طنز مطبوعاتیِ «حسن توفیق» ایلنا  ۵ هفته پیش

پاسداشت یک عمر طنز مطبوعاتیِ «حسن توفیق»: به جرات می توان گفت در ایران هیچ روزنامه ای به اندازه توفیق محبوب نبود؛ هم ساده بیان می کرد و هم حرفه ای ها به آن التفات داشتند. او زبان مردم بود و در عین حال، نوآوری هم داشت. اما شیوه قدما در آموزش قابل تقدیر است. اینکه حسن توفیق در عمر مطبوعاتی هیچ گاه از کسی تعریف نکرده نشان می دهد که این شیوه ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان