اشعار

تعداد ابیات این شعر: ٤ شاعر: مولوي
مهمان توام اي جان زنهار مخسب امشب
اي جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب
روي تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد
اي شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب
اي سرو دو صد بستان آرام دل مستان
بردي دل و جان بستان زنهار مخسب امشب
اي باغ خوش خندان بي‌تو دو جهان زندان
آني تو و صد چندان زنهار مخسب امشب
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده