اشعار

تعداد ابیات این شعر: ٦ شاعر: شهريار
تا کي در انتظار گذاري به زاريم
باز آي بعد از اينهمه چشم انتظاريم
ديشب به ياد زلف تو در پرده‌هاي ساز
جان سوز بود شرح سيه روزگاريم
بس شکوه کردم از دل ناسازگار خود
ديشب که ساز داشت سرسازگاريم
شمعم تمام گشت و چراغ ستاره مرد
چشمي نماند شاهد شب زنده داريم
طبعم شکار آهوي سر در کمند نيست
ماند به شير شيوه‌ي وحشي شکاريم
شرمم کشد که بي تو نفس ميکشم هنوز
تا زنده‌ام بس است همين شرمساريم
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده