علی لامع
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۱۹ بهمن ۱۳۲۹
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۱۹ بهمن ۱۳۲۹
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر