شهرام آریان
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱۹ آذر ۱۳۵۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱۹ آذر ۱۳۵۴
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
متاهل
تحصیلات
دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
رنگ مو
دیگر
رنگ چشم
قهوه ای تیره
تعداد فرزندان
۰
مذهب
مسیحیت
سیگار
اصلا اهل دود نیستم