ایدا نجاتی
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۲۸ آبان ۱۳۶۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۲۸ آبان ۱۳۶۸
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
رنگ مو
قهوه ای
رنگ چشم
قهوه ای روشن
مذهب
اسلام