یاسین صادقی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۲۱ فروردین ۱۳۷۷
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۲۱ فروردین ۱۳۷۷
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم