جعفر میر شکاری
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۳ فروردین ۱۳۵۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۳ فروردین ۱۳۵۱
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر