ادریس خسرویزاده
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۲۹ بهمن ۱۳۶۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۲۹ بهمن ۱۳۶۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر