مسجدصاحب الزمان کوی سیاحی هلیچی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۹
عکسها
۷ آلبوم

حلقه های مسجد،،آقای هلیچی
حضورحاج آقای سواری
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۹
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
موبایل
09166152197
تلفن
09373786125
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام