نگین ملکی
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۶ خرداد ۱۳۶۳
عکسها
۱ آلبوم

اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۶ خرداد ۱۳۶۳
اطلاعات مکانی
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم