ترانسمیتر دریایی
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۲۶ شهریور ۱۳۶۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۲۶ شهریور ۱۳۶۲
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر