علی پارسا
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۶۶
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۶۶
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر