میکائیل خوشرو
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۲ مرداد ۱۳۶۶
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۲ مرداد ۱۳۶۶
اطلاعات مکانی
تحصیلات
فوق لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام