سیما تقی زاده
اطلاعات
تاریخ تولد:
سه‌شنبه،۱۱ دی ۱۳۵۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
سه‌شنبه،۱۱ دی ۱۳۵۸
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر