امیر محمدی
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۶۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۶۸
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
رنگ مو
مشکی
رنگ چشم
مشکی
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم