یاسین ویسی
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۱ فروردین ۱۳۷۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۱ فروردین ۱۳۷۱
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
فوق دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
رنگ چشم
مشکی
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم