غزاله رشیدی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۲۰ دی ۱۳۷۰
عکسها
۱ آلبوم

اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۲۰ دی ۱۳۷۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر