علی وکیلی
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۳۰ شهریور ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۳۰ شهریور ۱۳۶۵
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
فوق لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم