میر مهدی موسوی برنجقی
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
دوشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۴۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۴۴
محل
قزوين
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
متاهل
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
تعداد فرزندان
۱