اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

يا درست حرف بزن يا عاقلانه سكوت كن
ژرژ هربرت

تقویم تاریخ

سال ٩٣٠: پارلمان" ايسلند "كه يكي از قديميترين و پرسابقهترين پارلمانهاي جهان است افتتاح شد و از آن به بعد ،اين پارلمان با وجودي كه" ايسلند "بارها به تصرف ممالك مختلفي درآمده است ،به طور مرتب تشكيل شده و هنوز هم تشكيل ميشود .به يادبود اين پارلمان طويل ،دولت ايسلند از ٢٣ تا ٢٨ ژوئن ١٩٣٠ ميلادي هزارمين سال تاسيس پارلمان را با حضور نمايندگان مجالس اكثر ممالك جهان جشن گرفت.

پخش اخبار زنده