اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

از جمله چيزهائيكه كه بزن زيبائي فوق التصور ميدهد و اورا در نظر مرد مجلل و زيبا و با شكوه ميكند عشق است
علي دشتي

تقویم تاریخ

سال ٧٠: سرزمين فلسطين بعد از جنگي سخت توسط سپاهيان امپراتوري روم تصرف شد و به اين ترتيب دوران اشغال مداوم اين سرزمين يهودينشين به مدت در حدود ١٩ قرن يعني ١٩٠٠ سال توسط ممالك و ملل مختلفه آغاز شد .فتح فلسطين كه در جريان آن عده زيادي از يهوديان اسير و كوچانيده شدند در زمان امپراتوري سلطه فلاويوسها در توسط" تيتوس "انجام گرفت .به روز ١٥ مه ١٩٤٨ مراجعه شود

پخش اخبار زنده