اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

موفقيتهاي پي در پي گاهي بيش از مقلوبيتها ضرر ميرساند كسي كه موفق شده و كاري ار پيش برده است براحت مفاخرت راغب ميشود بزرگترين ژنرال و سردار سپاه كسي است كه هنگام مساعدت طالع فكر خود را از تغيير باز دارد و هيچوقت از حزم و احتياط و دور انديشي قصور نورزد
فردريك كبير

تقویم تاریخ

سال ١٥٥١: "هانري سوم "دومين جانشين" هانري دوم "پادشاه فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي در" فونتن بلو "متولد شد .وي فرزند هانري دوم و برادر شارل نهم بود كه قبل از او سلطنت داشتند و پس از مرگ شارل نهم در روز ٢٦ اوت ١٥٧٤ ميلادي هنگامي كه ٢٣ سال داشت به سلطنت رسيد .هانري سوم روز ٢٥ مارس ١٥٨٩ در ٣٨ سالگي مرد .به روز ٢٦ اوت ١٥٥٤ و ٢٥ مارس ١٥٨٩ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده