اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

هرگاه تمام بلابا و مصائب بشر را در يكجا جمه نمايند و در ميان مردمان تقصيم كنند بدبخترين مردم چون سهم خود را ببينند از سهم نخستين خويش راضي شده لب از شكايت مي بندند
سقراط

تقویم تاریخ

سال ٤٥٤: جزيره ئكوچك و مهم" مالت "توسط اقوام جنگجوي" واندال "تصرف شد و كليه ئافراد رومي كه در اين جزيره زندگي ميكردند قتل عام شدند .مالت كه امروزه به صورت يك كشور مستقل اداره ميشود ،در درياي" مديترانه "و در جنوب جزيره سيسيل قرار دارد .آخرين كشوري كه بر مالت فرمانروايي داشت ،انگلستان بود .به روز ١١ مارس ٩٠٤ و ١١ دسامبر ١٥٣٠ و ٣ فوريه ١٥٦٥ و ٥ اوت ١٧٨٩ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده