اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

تكامل بايد هدف اوليه همه هنرمندان حقيقي باشد
بتهوون

تقویم تاریخ

سال ١٤٩٢: كريستف كلمب معاهده تاريخي" سان تافه در شهري به همين نام در اسپانياي قرن پانزدهم ميان ملكه ئاسپانيا" ايزابل "و پادشاه آن كشور" فرديناند "با بسته شد و به موجب اين قرارداد ،كريستف كلمب كه براي پيدا كردن راهي به وسيله ئعبور به طرف مغرب اقيانوس اطلس ،به هندوستان نقشهها داشت ماصموريت رسمي يافت .سفر تاريخي كريستف كلمب روز ٣ اوت ١٤٩٢ ميلادي آغاز شده بود .به روز ٣ اوت و ١٢ اكتبر ١٤٩٢ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده