اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زيان كارتر ار تمام عيبها, عيبي است كه نزد صاحبش پوشيده باشد
جالينوس

تقویم تاریخ

سال ١٥٦٥: مجمعالجزاير فيليپين ،بعد از ٤٤ سال كه از تاريخ پيدايش و كشف آن توسط" فرناندو - ماژلان "دريانورد معروف سپري ميشد ،رسماش ضميمه متصرفات آسيايي اسپانيا گرديد و به اين ترتيب دوران سلطه ٣٣٣ ساله اسپانيا بر فيليپين آغاز شد .فيليپين كه روز ٦ اوت ١٥٢١ كشف شده بود ،روز ١٠ دسامبر ١٨٩٨ ميلادي به دولت آمريكا واگذار گرديد .به روز ٤ ژوييه ١٩٤٦ مراجعه شود

پخش اخبار زنده