اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

من از فرداي خود نميترسم. ديروز سپري شده, امروزم را دوست دارم
ويليام آلن هوايت

تقویم تاریخ

سال ١٦٣٧: شورش بزرگ مذهبي در اسكاتلند عليه شارل اول پادشاه انگلستان كه خلاف قوانين و روسم مذهبي رفتار كرده بود آغاز شد .در اين روز كشيشي در كليساي" ادينبورگ "پايتخت اسكاتلند با لباس كاتوليكي به منبر رفت و دعاهاي كاتوليكي خواند و چون مردم اسكاتلند و انگليسي پروتستان بودند شوريدند .كليساها غارت شد و ،عدهاي كشته شدند .اين شورش به اتحاد تاريخي معروف به اتحاد" كوننت "مبدل شد.

پخش اخبار زنده