اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زندگي آنقدر دلاويز و مطبوع است كه خاطرات آن چه تلخ و چه شيرين گوارا و خواستني است
حضرت علي ع

تقویم تاریخ

سال ٤٢٠: "يزدگرد اول "يكي از معروفترين سلاطين سلسله ساساني بعد از ٢١ سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه در تواريخ ايران به نام" گناهكار "و در تواريخ مسيحيان به نام" نيكوكار "معروف است در سال ٣٩٩ ميلادي بعد از مرگ عموي خويش" بهرام چهارم "به سلطنت رسيده بود .چون با مسيحيان به مهرباني رفتار ميكرد ،مسيحيان او را نيكوكار خواندند ولي زرتشتيان به اين سبب او را گناهكار گفتند.

پخش اخبار زنده