اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

خند فكر را قوي و بدن را توانا ميسازد
ژول سيمون

تقویم تاریخ

سال ١٧١٠: پيروزي درخشان" ويلادي سييوزا "در جريان جنگي كه در محلي به همين نام اتفاق افتاد ،نصيب" دوك دوواندوم "سردار فرانسوي شد .در اين نبرد كه يكي از مهمترين پيكارهاي فرانسه با ممالك اتحاد كبير لاهه ميباشد ،فرانسويان با دو ارتش متحد انگليس و اتريش روبرو بودند ولي متحدين شكست خوردند و فيليپ پنجم پادشاه اسپانيا شب را در بستري كه از آنها بيرقهاي نظامي درست شده بود ،به خواب فرو رفت.

پخش اخبار زنده