اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اگر توانستيم با دروغ نفسي را از هلاكت برهانيم جهت ندارد كه نگوئيم
علي دشتي

تقویم تاریخ

سال ٤٩٣: جنگ تاريخي مذهبي ميان" يزدگرد دوم "شانزدهمين شاهنشاه ساساني با مردم" ارمنستان "آغاز شد .علت اين جنگ توسعه دين مسيح در ارمنستان بود و حال آن كه دين رسمي ايران ،دين" زرتشت "بود" يزدگرد دوم "براي برانداختن مسيحيت از ارمنستان عده زيادي از عيسويان را كشت و بار ديگر دين زرتشت را در آن سرزمين و نيز قسمتهاي ديگري از بينالنهرين توسعه و رواج كامل داد.

پخش اخبار زنده