اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

ما هميشه افرادي را دوست ميداريم كه با نظر اعجاب و تحسين بما مينگرند.ولي هميشه افرادي را كه با نظر تحسين به آنها نگاه ميكنم,دوست نميداريم
لاروشفوكو

تقویم تاریخ

سال ٩٣٠: پارلمان" ايسلند "كه يكي از قديميترين و پرسابقهترين پارلمانهاي جهان است افتتاح شد و از آن به بعد ،اين پارلمان با وجودي كه" ايسلند "بارها به تصرف ممالك مختلفي درآمده است ،به طور مرتب تشكيل شده و هنوز هم تشكيل ميشود .به يادبود اين پارلمان طويل ،دولت ايسلند از ٢٣ تا ٢٨ ژوئن ١٩٣٠ ميلادي هزارمين سال تاسيس پارلمان را با حضور نمايندگان مجالس اكثر ممالك جهان جشن گرفت.

پخش اخبار زنده