اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

جنگ , دزد و راهزن به وجود مي آورد و صلح آنان را به دار مي آويزد
نيكلا ماكياول

تقویم تاریخ

سال ١٣٨٦: دانشگاه" هايدلبرگ "يكي از قديميترين دانشگاههاي جهان و اروپا و آلمان در شهر صنعتي و معروف هايدلبرگ تاسيس شد .اين دانشگاه را دو برادر ثروتمند كه پيمان بسته بودند براي توسعه علم و صنعت در شهرشان يك دانشگاه بسازند ،احداث كردند و اين دو برادر ،يكي" بتمان رايزلون "و ديگري" كلود رايزلون "نام داشتند .دانشگاه هايدلبرگ با كمال قدرت هنوز هم به كار مشغول است.

پخش اخبار زنده