اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

عقيده اي كه مردم از ترس جانشان بپذيرند پايدار نيست
سعيد نفيسي

تقویم تاریخ

سال ١٤٦٩: "نيكولو ماكياول "سياستمدار و نويسنده و مورخ معروف ايتاليايي در" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .ماكياول كه او را سلطان ادبيات ايتاليا لقب دادهاند ،ضمن انجام امور سياسي به تنظيم تاريخ" فلورانس "همت گماشت از معروفترين آثار اين نويسنده كه روز ٢٠ سپتامبر ١٥٣٠ ميلادي مرد ،شاهكار ابدي او" شاهزاده "را بايد نام برد .به روز ٢٠ سپتامبر ١٥٣٠ مراجعه شود

پخش اخبار زنده