اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زن براي آن آفريده نشده كه وجودي عاطل و باطل باشد و فقط بدرد زينت و تفريح مرد بخورد
اسمايلز

تقویم تاریخ

سال ١٠٧: "خسرو - اشك بيست و سوم "بعد از مرگ" بلاش اول - بلاش اول اشك بيست و دوم "بر قلمرو اشكانيان آغاز شد .روز ٣٠ اوت ٧٧ ميلادي فوت كرد و در فاصله مرگ او تا جلوس" خسرو "كه ٣٠ سال فترت بود ،دو نفر فرمانروايي تراژان كردند كه اهميت چنداني ندارند" .خسرو "معاصر با امپراتور روم بود .به روز ٣٠ اوت ٧٧ و ١٠ ژوئن ١١٠ و ٣ سپتامبر ١١٢ مراجعه شود

پخش اخبار زنده