اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

جريان تاريخ را تعصبها بوجود مي آورند نه منطق و عقل
گوستاو لوبون

تقویم تاریخ

سال ١٦١٨: واقعه تاريخي معروف به" تالار هرادشين "در پراگ پايتخت امروزي چك اسلواكي اتفاق افتاد .در اين روز پروتستانهاي چك كه به موجب فرمان" لتر دوماژس ته "از روز ٢٧ مارس ١٦٠٩ آزادي مذهبي داشتند ،از روز ٢٧ دسامبر ١٦٠٩ آزادي مذهبي داشتند ،دو نفر از نمايندگان فرديناند دوم امپراتور اتريش و آلمان را از پنجره ئتالار) هرادشين (كه قصر سلطنتي بود ،پايين انداختند و به اين ترتيب مقدمه ئجنگهاي مذهبي ٣٠ ساله آغاز شد.

پخش اخبار زنده