اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

بشريت آنقدري كه از فكر حوادث ناراحت ميشود , از خود آن حوادث زحمت نميبيند
مونتين

تقویم تاریخ

سال ٤٠: "اردوان سوم - اشك هيجدهم "يكي از سلاطين مشهور سلسله اشكاني بعد از سه بار سلطنت بدرود حيات گفت .اردوان سوم ابتدا روز ٢٧ ژوييه ١٦ ميلادي بعد از فرار" وانان "به ارمنستان به سلطنت رسيد .سه سال بعد از سلطنت خلع شد و بعد از دو سال دوباره به سلطنت رسيد و اين بار ٧ سال سلطنت كرد و باز خلع شد و براي بار سوم به سلطنت رسيد و سرانجام بعد از ٢٤ سال در اين روز مرد .به روز ٢٧ ژوييه ١٦ ميلادي مراجعه شود

پخش اخبار زنده