اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

رنجي كه واقعا شجاعانه تحمل شود حتي دل سنگ را نرم ميسازد
گاندي

تقویم تاریخ

سال ١٤٧٦: "فرانسيسكو گويا "نقاش مشهور و هنرمند اسپانيايي در" فونته تودو "از توابع سرزمين" آراگون "قدم به عرصه وجود نهاد .از اين مرد بزرگ هنري كه به او نقاش دربارهاي سلطنتي لقب داده بودند ،آثار زيادي باقي مانده كه در موزههاي معروف جهان حفظ ميشود" .صورت شارل چهارم - خانواده سلطنتي و شاهزاده خانم ماري لوئيز "از آثار برجسته اوست .به روز ١٦ مارس ١٨٢٨ مراجعه شود

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده