اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

حذر نما از مردم چابلوس و خسيساني كه جديدا توانگر شده اند تا ايمن ماني
بزرگمهر

تقویم تاریخ

سال ٥٢٩: آتن پايتخت قديمي كشور يونان توسط سپاهيان" ژوستي نيانوس "،امپراتور بزرگ رومي تصرف شد .وي كه از سلاطين متعصب روم در مذهب مسيحيت بود ،به استناد اينكه دروسي كه در دانشگاه بزرگ و معروف آتن تدريس ميشود گرماه كننده بوده و دروس بتپرستي هستند آن دانشگاه بينظير را تعطيل كرد .فلاسفه دانشگاه آتن پس از اخراج از يونان ،اكثراش به ايران پناه آوردند.

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده