اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اگر مادر نباشد جسم انسان بوجود نمي آيد, و اگر كتاب نباشد روح انسان پرورش نمي يابد
پلو تارك

تقویم تاریخ

سال ١٦٠١: "آن دوتريش "ملكه نامدار فرانسه در قرن هفدهم ميلادي در مادريد قدم به عرصه وجود گذاشت .وي دختر فيليپ سوم پادشاه اسپانيا بود .بعدها به ازدواج لويي سيزدهم پادشاه فرانسه درآمد و ملكه فرانسه شد .وقتي لويي سيزدهم مرد وي مدتي به نام فرزندش لويي چهاردهم سلطنت كرد و روز ٧ ژانويه ١٦٦١ ميلادي در شصت سالگي بدرود حيات گفت .به روز ٧ ژانويه ١٦٦١ مراجعه شود

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده