اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

نبوغ چيزي نيست مگر استعداد فراوان در صبر و شكيبايي
بوفون

تقویم تاریخ

سال -٣٤: دومين جنگ" آنتوان "سردار رومي با" فرهاد چهارم - اشك چهاردهم "پادشاه معروف اشكاني ايران اتفاق افتاد .در اولين جنگ كه تاريخ آن ١٠ نوامبر ٣٦ قبل از ميلاد بود آنتوان به سختي شكست خورده بود .اين بار پس از تسخير ارمنستان ،سردار رومي قصد حمله ئبه آذربايجان را داشت كه بار ديگر از فرهاد چهارم شكست خورد و گريخت و دوباره ارمنستان به دست ايران افتاد .به روز ١٠ نوامبر ٣٦ قبل از ميلاد مراجعه شود.

پخش اخبار زنده