اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

هوي و هوس غالبا زرنگترين افراد را ديوانه و احمقترين افراد را عاقل ميكند
لاروشفوكو

تقویم تاریخ

سال ٥٣٩: سرزمين تاريخي" بابل "بعد از جنگي سخت به تصرف كوروش كبير سرسلسله سلاطين هخامنشي درآمد .اين سرزمين كه در ١٦٠ كيلومتري جنوب شرقي بغداد امروزي قرار داشت ،در آن زمان توسط" نبونيد "اداره ميشد .با وجودي كه بابل داراي حصارهاي محكمي بود كوروش دستور داد تا مسير رود دجله را تغيير دادن .و از مجراي آن وارد بابل شد و آن سرزمين را تصرف كرد.

پخش اخبار زنده