اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

در ازدواج چهار عمل اصلي حساب بايد رعايت شود.جمع,تفريق,ضرب و مخصوصا تقسيم
برناردشاو

تقویم تاریخ

سال ١٦١٨: واقعه تاريخي معروف به" تالار هرادشين "در پراگ پايتخت امروزي چك اسلواكي اتفاق افتاد .در اين روز پروتستانهاي چك كه به موجب فرمان" لتر دوماژس ته "از روز ٢٧ مارس ١٦٠٩ آزادي مذهبي داشتند ،از روز ٢٧ دسامبر ١٦٠٩ آزادي مذهبي داشتند ،دو نفر از نمايندگان فرديناند دوم امپراتور اتريش و آلمان را از پنجره ئتالار) هرادشين (كه قصر سلطنتي بود ،پايين انداختند و به اين ترتيب مقدمه ئجنگهاي مذهبي ٣٠ ساله آغاز شد.

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده