اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

حقيقت , گرانبهاترين چيزي است كه ماداريم
مارك تواين

تقویم تاریخ

سال ١١٣٠: قلعه مستحكم و تاريخي" شويك "در فلسطين به محاصره سپاهيان مسلمان ،به فرماندهي سلطان صلاحالدين ايوبي درآمد .در آن زمان جنگهاي صليبي با شدت هر چه تمامتر بين مسلمانان و مسيحيان كه به قصد نجات بيتالمقدس از چين كه مسلمانان مسلح شده بودند ،جريان داشت .محاصره قلعه شويك با وجود تلاش فراوان صلاحالدين و تلفات زيادي كه داد بيفايده بود و قلعه همچنان تسخيرناپذير باقي ماند.

ادب و هنر

پرستو صالحی پس از احضار به دادگاه فرهنگ و رسانه به اتهام تشویش اذهان عمومی در اینستاگرام نوشت: عاقبت به خیر شدم خدایا شکرت......

پخش اخبار زنده