اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

عشق جرقه سوزان و سرگردانيست كه از قلبي مجهد و اخگر خود را در سينه جوشان ديگري جاي مي دهد
امرسون

تقویم تاریخ

سال ٦٥٨: جنگ تاريخي" نهروان "بين حضرت عليعليهالسلام و جمعي از سپاهيان سابقش كه از صف مبارزين او خارج شده و" خوارج "لقب گرفته بودند اتفاق افتاد .در اين جنگ كه در نزديكي رود" دجله "در سرزمين عراق امروزي اتفاق افتاد ،خوارج به سرداري" عبدالله الراسبي "به سختي از حضرت علي شكست خوردند و كينه ناشي از اين شكست سبب شهادت حضرت علي بدست يكي از آنان به نام" ابن ملجم "گرديد.

پخش اخبار زنده