اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

آرامترين كلماتند كه طوفاني را با خود بهمراه مي آورند افكاري كه با پاي كبوتران پيش مي آيند جهاني را مسخر ميسازند
نيچه

تقویم تاریخ

سال ١٥٦٦: "كونسيني "ماجراجوي ايتاليايي كه بعدها به درجه مارشالي فرانسه و مقام صدارت در آن كشور رسيد ،در" فلورانس "متولد شد .وي شوهر" لئونوراكاليگه "خواهر رضايي" ماري دومديسي "زن هانري چهارم بود و با دسايس سياسي بعد از مرگ هانري چهارم ،در زمان خردسالي لويي سيزدهم از طرف" ماري دومديسي "بر فرانسه حكومت ميكرد .او ،روز ٢٤ اوت ١٦١٧ ميلادي توسط مخالفان خود كشته شد.

پخش اخبار زنده