اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

انسان آزاد خلق شده است,اما همه جا در بندوزنجير است
ژان ژاك روسو

تقویم تاریخ

سال -١٤٦: "كشور كارتاژ "جنگجوترين دشمن امپراتوري معروف روم باستان ،توسط نيروهاي رومي تصرف شد و به اين ترتيب استقلال كارتاژ با وجود جنگها و شجاعتهاي افسانهاي" آنيبال "پادشاه بزرگ كارتاژ از بين رفت .كارتاژ كه عربها به آن" قرطاجنه "ميگويند ،در شمال آفريقا قرار داشت و تونس امروزي جزئي از آن بود .پس از كارتاژ" "نوميديه "يا الجزاير امروزي در سال ١٤٥ قبل از ميلاد به دست روميان افتاد.

پخش اخبار زنده