اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زن براي آن آفريده نشده كه وجودي عاطل و باطل باشد و فقط بدرد زينت و تفريح مرد بخورد
اسمايلز

تقویم تاریخ

سال ٦٢٢: مهاجرت تاريخي حضرت محمدبنعبدالله) ص (پيامبر بزرگ اسلام از مكه به مدينه صورت گرفت .در اين روز حضرت محمد) ص (با ابوبكر كه بعدها خليفه اول مسلمانان شد ،وارد دهكدهاي به نام" قبا "واقع در جنوب مدينه شدند و اولين مسجد اسلامي را حضرت محمد در آن دهكده بوجود آوردند .اين واقعه به سبب اهميت زيادي كه داشت بعدها مبداص تاريخ مسلمانان جهان شد و مبداص تاريخ ايران نيز هست.

پخش اخبار زنده