اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

خداوند شايستگي زن را در قلب او قرار داده است
لامارتين

تقویم تاریخ

سال ١٥١٢: "امريكووسپوسي "يكي از كاشفان قاره آمريكا بعد از ٦١ سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه به افتخار او نام قاره جديدي را كه كريستف كلمب كشف كرده بود آمريكا ناميدند ،روز ٩ مه ١٤٥١ ميلادي در فلورانس متولد شده بود .در سفر دوم كريستف كلمب به آمريكا با او همسفر بود و بعد خود روز ١٣ اوت ١٤٩٧ ميلادي مستقلاش عازم اكتشافات تازهاي در آمريكا گرديد .به روز ٩ مه ١٤٥١ مراجعه شود

پخش اخبار زنده