اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

بدبختي در روح اغلبما عميقا ريشه دوانيده است چقدر اشخاص ميشناسم كه در زندگي ظاهرا خوش و خوشحال بنظر ميرسند ولي دائما بوسيله مسكرات يا وسايل ديگر در پي مستي و مسموم كردن خود هستند انسان خوشبخت به مستي و مسموم كردن خود ميل نمي كند
برتراند راسل

تقویم تاریخ

سال ١١٥٣: آخرين نبرد تخت و تاج در فرانسه بين مدعيان سلطنت آن كشور با پيروزي" هانري دوپلانتاژنه "به پايان رسيد و به اين ترتيب پس از ٢٠ سال جنگ و خونريزي ،سلسله سلطنتي ،معروف به" پلانتاژنه "با سلطنت هانري كه با عنوان هانري دوم زمام امور را بدست گرفته بود ،فرمانروايي خود را آغاز كرد .مدت سلطنت هانري دوپلانتاژنه ٣٥ سال طول كشيد .روز ١٤ مارس ١١٣٣ مراجعه شود

پخش اخبار زنده