اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

مطالعه كتاب يعني تبديل ساعات ملالت با به ساعات لذت بخش
مونتسكيو

تقویم تاریخ

سال ٣٠١: "هرمز دوم "فرزند ارشد" نرسي "شاهنشاه معروف ساساني بعد از مرگ پدرش به سلطنت رسيد" .هرمز دوم "كه هشتمين تاجدار ساساني است ،در عدل و داد كوشيد و آباداني فراوان كرد .وي اولين پادشاه ايران است كه دستور داد تا صورت او و ملكه ئايران را بر دو روي سكهها نقش زدند" .هرمز دوم "در سال ٣١٠ ميلادي در جنگ با اعراب در مشرق عربستان كشته شد.

پخش اخبار زنده