اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

انسان آزاد خلق شده است,اما همه جا در بندوزنجير است
ژان ژاك روسو

تقویم تاریخ

سال ١٢٥٦: شورش خونين معروف به" شورش قحطي "در انگلستان آغاز شد و به سرعت در اكثر شهرهاي آن كشور كه دوران بحراني و سختي را ميگذرانيدند شيوع پيدا كرد .علت اين شورش ،عدم آذوقه و خوار بار به حد كافي براي مردم بود .در جريان" شورش قحطي "عده ئزيادي از گرسنگي مردند و جمع زيادي نيز در گير و دار مبارزه با ماصمورين دولتي كشته شدند.

پخش اخبار زنده