اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

آئين دموكراسي بدترين شكا حكومت است, واي با وجود اين ازتمام آيين هايي كه بشد تاكنون امتحان كرده بهتر است
وينستون چرچيل

تقویم تاریخ

سال ١٤٠٢: براي اولين بار در تاريخ تلاش دول اروپايي براي تصرف سرزمينهاي جديد ،جزاير معروف" خالدات "يا" كاناري "كه به آن" قناري "هم ميگويند ،به تصرف يك دريانورد اهل نورماندي به نام" ژان دوبتان - كورت "درآمد .اين جزاير كه در شمال غربي آفريقا در اقيانوس اطلس واقع شدهاند بعدها ،ضميمه ئكشور نيرومند اسپانيا شدند و هنوز هم متعلق به همان كشورند.

پخش اخبار زنده