اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

بهترين وظيفه پدري اينست كه فرزند خود را نه براي روزگار گذشته و روزگار كنوني , بلكه براي روزگار آينده تربيت بكند
سعيد نفيسي

تقویم تاریخ

سال ١٤٠٢: براي اولين بار در تاريخ تلاش دول اروپايي براي تصرف سرزمينهاي جديد ،جزاير معروف" خالدات "يا" كاناري "كه به آن" قناري "هم ميگويند ،به تصرف يك دريانورد اهل نورماندي به نام" ژان دوبتان - كورت "درآمد .اين جزاير كه در شمال غربي آفريقا در اقيانوس اطلس واقع شدهاند بعدها ،ضميمه ئكشور نيرومند اسپانيا شدند و هنوز هم متعلق به همان كشورند.

پخش اخبار زنده