اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

رضايت وجدان بالاترين مسرتهاست
ژول سيمون

تقویم تاریخ

سال ١٧٦١: "آندره آس هوفر "شورشي معروف اتريشي در يكي از كوهپايههاي" تيرول "كه در آن زمان جزص متصرفات اتريش محسوب ميشد ،قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه شخص ماجراجويي بود ،ميفروشي ميكرد ولي بعد از صلح وين در ١٤ اكتبر ١٨٠٩ و واگذاري تيرول به ناپلئون بناپارت وي در ٢٩ اكتبر ١٨٠٩ شورش خونين تيرول را به راه انداخت و تا روز ٢٣ فوريه ١٨١٠ كه تيرباران شد عليه فرانسويان ميجنگيد.

پخش اخبار زنده