اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

تنهائي و تفكر آسايش خدا پرستانست
حضرت علي ع

تقویم تاریخ

سال ١٥٠١: "پاناما "از ممالك آمريكاي مركزي ،توسط جمعي از دريانوردان اسپانيايي كشف شد و به اين ترتيب دوران تسلط اسپانيا بر اين سرزمين آغاز شد .پاناما كه درست در مرز آمريكاي مركزي قرار گرفته است ،تا سال ١٨٢١ ميلادي ،مدت ٣٢٠ سال تحت سلطه اسپانياييها قرار داشت تا در روز اول نوامبر ١٨٢١ از اسپانيا جدا شد و ٨٢ سال بعد استقلال كامل يافت .به روز ٣ نوامبر ١٩٠٣ مراجعه شود

ادب و هنر

سرویس مد و لباس هنرآنلاین: پدیده مد آنجایی در مسیر نوآوری قدم خواهد زد که طبقات مختلف جامعه به کارکرد آن پی برده......

پخش اخبار زنده