اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

مطالعه كتاب يعني تبديل ساعات ملالت با به ساعات لذت بخش
مونتسكيو

تقویم تاریخ

سال ٧٠: سرزمين فلسطين بعد از جنگي سخت توسط سپاهيان امپراتوري روم تصرف شد و به اين ترتيب دوران اشغال مداوم اين سرزمين يهودينشين به مدت در حدود ١٩ قرن يعني ١٩٠٠ سال توسط ممالك و ملل مختلفه آغاز شد .فتح فلسطين كه در جريان آن عده زيادي از يهوديان اسير و كوچانيده شدند در زمان امپراتوري سلطه فلاويوسها در توسط" تيتوس "انجام گرفت .به روز ١٥ مه ١٩٤٨ مراجعه شود

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها