اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زناشوئي علمي است
بالزاك

تقویم تاریخ

سال ٥٧٩: سلطنت" هرمز چهارم "ساساني ،آغاز شد .اولين واقعه زمان سلطنت وي ادامه جنگ با دولت امپراتوري روم بود و اين جنگ بدون اينكه نتيجهاي براي هيچيك از دو طرف داشته باشد ،تا ٥٨٩ ميلادي ادامه يافت هجوم اقوام زردپوست ترك كه از روز ٢٩ ژانويه ٤٣٣ مهاجرت آنها از مشرق آسيا به خاور ميانه آغاز شده بود در زمان او به ايران اتفاق افتاد .به روز ١٣ ژانويه ٥٩٠ مراجعه شود

پخش اخبار زنده