اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

خيال دارم خدا را بستايم.زيرا خدا دنيا را بيمعني ترين صورتي ساخت كه ميشود ساخت
نيچه

تقویم تاریخ

سال ١٢٤٠: قانون زرين" آندره دوم "پادشاه محبوب ملت مجارستان پس از ٥٣ سال زندگي بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه به موجب فرمان تاريخي معروف به در ١٥ ماه مه ١٢٢٢ ميلادي به ملت مجارستان مشروطيت اعطا كرده بود ،روز ٢٢ مارس ١١٨٧ ميلادي در" كراسنو "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .به روز ١٥ مه ١٢٢٢ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده