اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

عاقل آنچه را كه ميداند نميگويد ولي آنچه را كه ميگويد ميداند
ارسطو

تقویم تاریخ

سال ١٤٤٣: "ماتياس كورون "يكي از بزرگترين پادشاهان مجارستان) هنگري (در قرن پانزدهم ميلادي ،در شهر" كلوزسدار "قدم به عرصه وجود گذاشت ١٥ .ساله بود كه به تخت سلطنت نشست و از ٢٠ سالگي ،سلطنت مستقل و مستبدانه خود را آغاز نمود .ماتياس كورون در جنگهاي بسياري عليه امپراتوري عثماني شركت كرد و روز ١٨ مارس ١٤٩٠ ميلادي مرد .به روز ١٨ مارس ١٤٩٠ و ٢٣ دسامبر ١٤٥٨ مراجعه شود

پخش اخبار زنده