اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اگر هنري داري بياور و گرنه هنرنمايي مكن كه رسوائي ببارخواهد آورد
گوته

تقویم تاریخ

سال ١٥٢٢: قيام مردم سوئد عليه سلطه و نفوذ" كريستيان دوم "پادشاه دانمارك كه سوئد و نروژ را نيز تحت تسلط خود داشت .آغاز شد .رهبر اين قيام يكي از بزرگان و شاهزادگان سوئد به نام" گوستاو وازا "بود كه به كمك دهقانان و مردم پروتستان مذهب سوئد براي استقلال سوئد قيام كرده بود .نتيجه اين قيام ،سلطنت" گوستاووازا "از روز ٢٣ دسامبر ١٥٢٣ ميلادي بود .به روز ٢٣ دسامبر ١٥٢٣ مراجعه شود

پخش اخبار زنده