اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

ممكن است كه طفل هنگام تولد زيبا باشد ليكن دلربائي وقتي آغاز ميشود كه دل گرفتار عشق ميگردد
لابروير

تقویم تاریخ

سال ٣٠١: "هرمز دوم "فرزند ارشد" نرسي "شاهنشاه معروف ساساني بعد از مرگ پدرش به سلطنت رسيد" .هرمز دوم "كه هشتمين تاجدار ساساني است ،در عدل و داد كوشيد و آباداني فراوان كرد .وي اولين پادشاه ايران است كه دستور داد تا صورت او و ملكه ئايران را بر دو روي سكهها نقش زدند" .هرمز دوم "در سال ٣١٠ ميلادي در جنگ با اعراب در مشرق عربستان كشته شد.

پخش اخبار زنده