اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زمانيكه مرا مي آزارند سعي ميكنم روح خود را بقدري بالا ببرم كه آن اذيت و آزار بمن نرسد
دكارت

تقویم تاریخ

سال ٦٥٦: "عثمانبن عفان "سومين خليفه پيغمبر اسلام در جريان شورشي كه مخالفان او به رهبري عايشه همسر پيغمبر برپا كرده بودند هنگامي كه سرگرم تلاوت قرآن مجيد بود به قتل رسيد .عثمانبن عفان به سال ٦٤٤ ميلادي بعد از قتل عمربنالخطاب خليفه دوم به خلافت رسيده بود .و در حدود ١٢ سال خلافت كرد .جمعآوري و تدوين قرآن به صورت امروزي ،از اقدامات اوست.

پخش اخبار زنده