اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

پول زاده پول است, گاهي بدست آوردن اولين ليره مشكلتر از تحصيل مليون ليره دوم است
ژان ژاك روسو

تقویم تاریخ

سال ٦٢٢: مهاجرت تاريخي حضرت محمدبنعبدالله) ص (پيامبر بزرگ اسلام از مكه به مدينه صورت گرفت .در اين روز حضرت محمد) ص (با ابوبكر كه بعدها خليفه اول مسلمانان شد ،وارد دهكدهاي به نام" قبا "واقع در جنوب مدينه شدند و اولين مسجد اسلامي را حضرت محمد در آن دهكده بوجود آوردند .اين واقعه به سبب اهميت زيادي كه داشت بعدها مبداص تاريخ مسلمانان جهان شد و مبداص تاريخ ايران نيز هست.

پخش اخبار زنده