سنگ‌تراشی متفاوت + تصاویر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

هنر سنگ‌تراشی از جمله هنرهای بسیار قدیمی و با سابقه در تاریخ بشر است اما هنرمندان قرن بیست و یک، این هنر را در قالب و گونه‌ای دیگر به عرضه و نمایش گذاشته‌اند.

شاید بتوان گفت هنر سنگ‌تراشی از جمله نخستین هنرهایی است که بشر با آن اشنا شد، آن هنگام که با سنگ نوک پیکان خود را ساخت. اما سنگ‌تراشان قرن بیست و یک، این هنر را به شکلی متفاوت و گونه‌ای دیگر به عرصه نمایش گذاشته‌اند.

مشاهده تصاویر زیر خالی از لطف نخواهد بود:

 سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

سنگ‌تراشی , هنر سنگ‌تراشی , هنر

منبع:farsnews.com


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها