مصرف مشروب در صورت تجویز پزشك !

 

 

   مصرف مشروب در صورت تجویز پزشك چه حكمی دارد

 

مصرف مشروب و خمر جایز نیست و حرام می باشد؛ مگر برای درمان و از روی ناچاری، که آن هم باید به مقدار ضرورت کفایت شود.

 

ضرورت وقتی است که به تشخیص متخصص راه دیگری برای درمان وجود نداشته باشد.


منبع:موسسه ذکر ـ قم.

 

مصرف مشروب و خمر,مشروب,مصرف مشروب در صورت تجویز پزشك چه حكمی دارد,حکم مشروب خوردن,احکام,احکام شرعی,احکام نماز,زلال احکام,احکام ازدواج,احکام نزدیکی,احکام صیغه مصرف مشروب و خمر,مشروب,مصرف مشروب در صورت تجویز پزشك چه حكمی دارد,حکم مشروب خوردن,احکام,احکام شرعی,احکام نماز,زلال احکام,احکام ازدواج,احکام نزدیکی,احکام صیغه

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده